Bo i paragraf 85 tilbud i Nordsjælland

Når man som ung kommer til Aktivkollegiet i et paragraf 85 tilbud, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en kontaktperson. Pædagogerne på Aktivkollegiet, der  fungerer som kontaktpersoner for unge i et paragraf 85 tilbud, har et kontor, der ligger samme sted som selve Aktivkollegiet. Dette giver pædagogerne en øget fleksibilitet i arbejdet med de unge som bor i et paragraf 85 tilbud hos os. Det gør også, at den unge har mulighed for at få støtte, hjælp eller bare nogle hyggelige stunder, med de andre pædagoger på stedet.

Formålet med arbejdet i et paragraf 85 tilbud, er at yde hjælp til selvhjælp, således at den unge kan leve et liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen den unge kan blive, desto bedre mulighed har han eller hun, for at leve et selvstændigt liv. Derfor udfører en bostøtte i et paragraf 85 tilbud, ikke opgaverne for den unge, men lærer den unge selv at blive i stand til at udføre bl.a. huslige opgaver. Målet med et paragraf 85 tilbud er, at den unge kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Formålet med støtten i et paragraf 85 tilbud er ligeledes afhængigt af den unges funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde den unges personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en støtte, så den unge kan opnå og fastholde egen identitet, samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Det giver ofte rigtig god mening, at den unge har en tryg base og en kontaktperson, som han eller hun kan stole på.  Der er ofte mange indsatser omkring unge mennesker i et paragraf 85 tilbud, vores pædagoger er dygtige til at  sammenkoble og koordinere de indsatser der omkring de enkelte  unge. Vi tænker her på f.eks jobcenter, socialforvaltninger, skoler, hospitaler, tandlæger, praktiserende læger, advokater.

Når den unge bor i et paragraf 85 tilbud på Aktivkollegiet, har han eller hun mulighed for at deltage i de aktiviteter som sker på Aktivkollegiet og i miljøet omkring Aktivkollegiet.

Se eventuelt under punktet ‘Til dig der flytter ind’, hvor du finder en beskrivelse af årets program, inklusiv fester og traditioner og også et program for de aktiviteter der er i løbet af en uge.

Vi har 7 pladser er godkendt som §107 lignende §85 tilbud. 

Derudover har vi mindre boliger til udlejning, som ikke er under vores takstgodkendelse. Disse kan udlejes til mennesker som er over 35 år, med behov for varierende socialpædagogisk støtte, i henhold til Serviceloven§ 85.