Målgrupper


På Aktivkollegiet er der plads til 14 beboere.

Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

Beboerne kan være uden eller have et meget svagt netværk.

Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter.

Her er plads til unge som har psykiatriske diagnoser i lettere grad. Som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede.

Her er plads til unge som har behov for positive og vedholdende rollemodeller og unge som har lyst til daglig kontakt med andre unge og voksne.

Her er også plads til de unge som behøver privatliv, faste aftaler og struktur.

Vi ser mennesker som har lyst til at være på Aktivkollegiet og som har lyst til “et eller andet”. Vi ser 28 årige som har boet for sig selv i mange år, men som flytter på Aktivkollegiet, delvis grundet bostøtten og for at finde tilbage til et opnåeligt mål. Vi ser 17 årige som “flytter hjemmefra” for første gang og skal klare sig i egen bolig og håndtere alle de forandringer der følger med, når man skal finde ud af tingene uden forældre/forældremyndighedsindehavere.

Vores daglige arbejde dækker bredt over alt fra:

– daglig egen-omsorg til eksempelvis en svær samtale omkring dårlige barndomsminder.

– arbejdet omkring selvstændighed og selvtillid hos den unge til samarbejde med de respektive forældre eller forældremyndighedsindehavere.

Vi har fokus på den unges interesser, på et godt samarbejde og vedholdenhed.

VORES ADRESSE


Opholdsstedet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95a
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 28142702

VORES DOWNLOAD


Vores Godkendelse
Årskalender 2019

Opholdsstedet Hyblerne

Nordre Strandvej 95
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 49708636