Målgrupper


Mennesker med omsorgssvigt, anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, spiseforstyrrelse, stressbelastning, autismespektrum, og forandret virkelighedsopfattelse.

Beskrivelse af målgruppen

Vores beboere er mennesker der har en kompleks psykosocial adfærd. Det er ofte mennesker med sammensatte problematikker og en eller flere diagnoser. Det er mennesker der bevæger sig i grænselandet mellem samfund, socialpædagogik og psykiatri. Mange af vores beboere har haft en del kontakt med behandlingssystemet. Inkluderet i vores målgruppe er diverse typer af spiseforstyrrelser og comorbiditet. Målgruppen ” spiseforstyrrelser” inkluderer mennesker der lider af madmisbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi og overspisning (BED) samt atypiske spiseforstyrrelser. Vi indskriver også mennesker med anoreksi.

Vi har 12 godkendte pladser på Aktiv Kollegiet, til mennesker mellem 18 og 35 år. 7 pladser til §107 lignende §85 tilbud, 5 pladser til §107, 2 pladser til §103.

Desuden har vi 3 små boliger (ikke godkendte ) med mulighed for at etablerer et almindeligt §85 tilbud til mennesker over 35 år.