Målgrupper

Aktivkollegiet er godkendt til unge voksne mellem 18 og 35 år i følgende målgrupper:

  • Stressbelastning
  • Omsorgssvigt
  • Autismespektrum
  • Anden psykisk vanskelighed
  • Forandret virkelighedsopfattelse
  • Spiseforstyrrelse

Beskrivelse af målgruppen

Vores beboere er mennesker der har en kompleks psyko-social adfærd. Det er ofte mennesker med sammensatte problematikker og en eller flere diagnoser. Det er mennesker der bevæger sig i grænselandet mellem samfund, socialpædagogik og psykiatri. Mange af vores beboere har haft en del kontakt med det psykiatriske behandlingssystem.

Inkluderet i vores målgruppe er diverse typer af spiseforstyrrelser og comorbiditet.

Målgruppen ” spiseforstyrrelser” inkluderer mennesker der lider af madmisbrugs-relaterede spiseforstyrrelser som bulimi og tvangsoverspisning (BED) samt atypiske spiseforstyrrelser. Vi indskriver også mennesker med anoreksi.

Vores erfaringer med målgrupperne er stor, og deraf har vi fået mange kompetencer til at arbejde med disse målgrupper, og får til stadighed. Særligt er vi meget vedholdne, fleksible og dygtige til det tværsektorielle samarbejde på tværs af faggrænser. Vi samarbejder tæt med en række dygtige fagfolk.

Vi har 12 takstgodkendte pladser på Botilbuddet Aktivkollegiet, til mennesker mellem 18 – 35 år. De 7 pladser er godkendt som §107 lignende §85 tilbud, og 5 midlertidige botilbud jf. §107 samt har vi mulighed for at etablere 2 pladser, til beskyttet beskæftigelse i henhold til §103.

Derudover har vi mindre boliger til udlejning, som ikke er under vores takstgodkendelse. Disse kan udlejes til mennesker som er over 35 år, med behov for varierende socialpædagogisk støtte, i henhold til Serviceloven§ 85.