Efterværn i Nordsjælland


På Aktivkollegiet i Hellebæk, tilbyder vi unge i alderen 18 -23 år, at komme i efterværn i Nordsjællands smukke omgivelser. I efterværn på Aktivkollegiet bor man alene og  sammen.

Vi har 14  små “lejligheder” med plads til mennesker der har behov for pædagogisk støtte.  Derudover bor der på AktivKollegiet 10 praktikanter, studerende og frivillige. Vi har et trygt og godt ungemiljø der kan skabe bro til de mange andre miljøer som omverdenen byder på.

Mange anbragte unge har, når de bliver 18 år, og anbringelsen ophører, stadig så store problemer, at de har vanskeligt ved at klare overgangen til et velfungerende voksenliv uden hjælp. Overgangen til voksenlivet kan byde på problemer med ustabile boligforhold, svagt eller intet netværk, ensomhed, dårligere helbred, højere risiko for misbrug, psykiske lidelser og ringe selvværd. Samtidig viser forskningen, at færre tidligere anbragte unge kommer i uddannelse eller beskæftigelse sammenlignet med unge, der ikke har været anbragt.

Efterværn er et tilbud til unge, der indtil det 18. år har haft en fast kontaktperson samt unge, der har været anbragt uden for hjemmet med eller uden samtykke. Formålet med efterværn er at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksentilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning for den unges udvikling, og hvis den unge er indforstået hermed.

Når man er i efterværn, lægger vi vægt på  at man er i gang. I gang med at afprøve, udforske og lære af de erfaringer man gør sig. De unge opdager  hvilke kompetencer de besidder og hvilke veje de gerne vil gå i fremtiden. I samarbejde med jobcenter i Nordsjælland og/eller arbejdsplads i Nordsjælland  støtter vi den unge i at opbygge nogle gode hverdagsrutiner og blive klogere på hvad de fremtidige mål skal indebære. Vores efterværns-pædagoger arbejder sammen med UU-vejledere og med jobcentret. Der er mange muligheder i Nordsjælland for både skole, praktik og job.  I det  pædagogiske arbejde med unge i efterværn, lægger vi vægt på at pædagogerne  i fællesskab med den unge, kvalificerer den unges erfaringer i gennem refleksion og vejledning. Ved at  skabe en fælles refleksion åbner vi for nye og andre blik på sammenhænge og muligheder.