Bo i §107  botilbud i Nordsjælland


Når man som borger kommer til Aktivkollegiet i vores botilbud tilbud, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en kontaktperson.

Formålet med at bo hos os vores botilbud, er at man får hjælp til selvhjælp, således at den borgeren med tiden kan leve sit liv på egne betingelser. Jo mere selvhjulpen borgeren kan blive, desto bedre mulighed har han eller hun, for at leve et værdigt liv. Derfor udfører pædagogerne  i  vores botilbudtilbud, ikke opgaverne for borgeren, men støtter borgeren i  selv at blive i stand til at udføre almindelige daglige opgaver. Målet med  vores botilbud er, at den unge kan bevare eller forbedre sine psykiske, fysiske eller sociale funktioner.

Formålet med støtten i vores botilbud er ligeledes afhængigt af den unges funktionsniveau. I nogle tilfælde er der fokus på at udvikle og vedligeholde borgerens  personlige færdigheder, og i andre tilfælde er der fokus på at yde en støtte, så borgeren  kan opnå og fastholde egen identitet, samt opnå en mere aktiv livsudfoldelse.

Det giver ofte rigtig god mening, at borgeren har en tryg base og en kontaktperson, som han eller hun kan stole på.  Der er ofte mange indsatser omkring unge mennesker i et botilbud, vores pædagoger er dygtige til at  sammenkoble og koordinere de indsatser der omkring de enkelte  borger. Vi tænker her på f.eks jobcenter, socialforvaltninger, skoler, hospitaler, tandlæger, praktiserende læger, banker og kreditorere, politi, advokater.

Når den unge bor i botilbuddet  på Aktivkollegiet, har han eller hun mulighed for at deltage i de aktiviteter som sker på Aktivkollegiet og i miljøet omkring Aktivkollegiet.

Se eventuelt under punktet ‘Til dig der flytter ind’, hvor du finder en beskrivelse af årets program, inklusiv fester og traditioner og også et program for de aktiviteter der er i løbet af en uge.

Der er 7 pladser godkendt som §107 lignende §85 tilbud, og 5 midlertidige botilbud jf. §107 samt har vi mulighed for at etablere 2 pladser, til beskyttet beskæftigelse i henhold til §103.