Uddannelse og arbejde


På AktivKollegiet samarbejder vi blandt andet med jobcenter Helsingør. Hvis der er brug for hjælp til at få startet op i et skoleforløb, vil vi gerne, sammen med den unge, undersøge mulighederne for dette i samarbejde med den tilknyttede UU-vejleder. På Aktivkollegiet har vi mange erfaringer med, at en af de store udfordringer i forhold til at passe job og uddannelse, ligger i at stå op og komme afsted om morgenen. Hvis det giver mening for den enkelte unge, samarbejder omkring støtte og hjælp til at vågne op om morgenen og komme afsted. Vi vægter at man er aktiv i sit eget liv, men  vi støtter mest muligt, når det omhandler at komme i netop skole og på arbejde.