Sociale viceværter & tjenesteboliger


Hvad er formålet med at have tjenesteboliger?

Vores overordnede mål om at skabe et landsbylignende miljø omkring AktivKollegiet handler først og fremmest om, at danne et fysisk og psykisk stimulerende og livskvalitets-fremmende miljø for de af vores beboere, der befinder sig i det, vi kalder for grænselandet imellem samfund, socialpædagogik og psykiatri. På mange måder er de medarbejdere der bor i tjensteboliger bærende for, at vi kan lykkes med at danne et autentisk landsbymiljø omkring de borgere, der bor på AktivKollegiet  af bio-psyko-socialpædagogiske årsager.

Ildsjæle

I vores sammenhæng er brugen af tjenesteboliger sammenlignelig med folkekirkens brug af præsteboliger. Her forventes det, at præsten spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet som sjælesørger, når behovet melder sig, og som bærer af kulturel og medmenneskelig kapital, der står til rådighed firetyvesyv for menigheden og lokalsamfundet i øvrigt (Kirkeministeriet 1998, s 58-61). Til forskel fra præsterne er vores arbejde ikke et kald fra gud, men derimod båret af ildsjæles faglige og menneskelige vilje til at gøre en stabil og vedvarende forskel for udsatte mennesker. Også når andre ansatte har fri.

Sociale viceværter

En anden inspiration for os, af nyere dato, er, kommunernes brug af såkaldte ”sociale viceværter” i udsatte boligområder. Det er typisk mennesker, der bor og arbejder i lokalmiljøet og som står til rådighed og ser efter særligt udsatte mennesker i nabolaget (Larsen et al 2017). På samme måde bor og arbejder nogen af vores ansatte det samme sted og udgør således en stabil menneskelig faktor, man altid kan henvende sig til, når tingene bliver svære.

Vores fastboendes roller er mangfoldige

Fra kreative indslag i dagligdagen til planlægning af arrangementer og festivitas ved specielle lejligheder og højtider. De fastboende lægger mange kræfter i flere af de plejekrævende tiltag, vi har gang i på AktivKollegiet. For eksempel passer de den økologiske grønsagsdyrkning i højbede-, anlægs-og gartner arbejde på grunden-, honning produktion fra egne bistader osv.

Det er dem, der bidrager til en livsverden, der emmer af almindelige og hverdagsagtige foretagender som for eksempel at spise i spisesalen om morgenen medbringende strikketøj, hunde og børn. Det, at de lever deres hverdagsliv tæt på de mere eller mindre anbragte borgere, gør, at atmosfæren på AktivKollegiet præges af meget andet end fokus på de psykosociale problemstillinger mange af borgerne i grænselandet mellem samfund, socialpædagogik og psykiatri  har at forholde sig til.