Fastboende i tjenesteboliger

Hvad er formålet med at have tjenesteboliger?

Vores overordnede mål om at skabe et landsbylignende miljø omkring AktivKollegiet handler først og fremmest om, at danne et fysisk og psykisk stimulerende og livskvalitets-fremmende miljø for de af vores beboere, der befinder sig i det, vi kalder for grænselandet imellem samfund, socialpædagogik og psykiatri. På mange måder er de medarbejdere der bor i tjenesteboliger bærende for, at vi kan lykkes med at danne et autentisk landsbymiljø omkring de borgere, der bor på AktivKollegiet  af bio-psyko-socialpædagogiske årsager.

Vores fastboendes roller er mangfoldige

Fra kreative indslag i dagligdagen til planlægning af arrangementer og festivitas ved specielle lejligheder og højtider. De fastboende lægger mange kræfter i flere af de plejekrævende tiltag, vi har gang i på AktivKollegiet. For eksempel passer de den økologiske grønsagsdyrkning i højbede-, anlægs-og gartner arbejde på grunden. 

Det er dem, der bidrager til en livsverden, der emmer af almindelige og hverdagsagtige foretagender som for eksempel at spise i spisesalen om morgenen medbringende strikketøj, hunde og børn. Det, at de lever deres hverdagsliv tæt på de mere eller mindre anbragte borgere, gør, at atmosfæren på AktivKollegiet præges af meget andet end fokus på de psykosociale problemstillinger mange af borgerne i grænselandet mellem samfund, socialpædagogik og psykiatri har at forholde sig til.