Pædagogikken på Aktivkollegiet


“At turde prøve noget af”, vores fortolkning af empowerment

På Aktivkollegiet handler den pædagogiske tilgang om kontinuert at opfordre borgere, der flytter ind hos os, om at turde prøve ting af, de gerne vil. Vi tror på, at hver gang man prøver noget af, så opstår der en mulighed for læring. I sådan en afprøvning, står vi parat med pædagogisk vejledning og støtte, hvis det er nødvendigt.

Menneskesyn

Vi kan støtte borgerne i kraft af vores ekspertise og erfaring, men det er kun borgerne selv, der er eksperter i deres eget liv. Vi møder først og fremmest borgerne, der, hvor de er, og det sted er afsæt for en ny begyndelse.For os er det afgørende, at den støtte vi yder, aldrig bliver en “bjørnetjeneste” forstået som en velment hjælp, der indirekte fratager borgerne både handlekraft- og lyst, hvilket kan betyde, at borgerne mister en mulighed for læring.

Målsætninger

På Aktivkollegiet er de mål borgerne sætter sig fleksible og kan ændre sig alt efter, hvor man udvikler sig hen. Vi sætter aldrig mål på vegne af borgerne. Målet sætter borgerne selv, men vi tilbyder altid assistance, så målet giver mening i forhold til de drømme og fremtidsplaner, de har. Vi tydeliggør, at borgerne altid har et valg og at det er borgerne selv, der træffer de afgørende valg, både de passive- og de aktive valg.

Relationer

Vores pædagogik er baseret på hjælp til selvhjælp og botræning. Det betyder f.eks, at vi sammen finder frem til, hvad borgerne interesserer sig for og at vi sammen afdækker, hvilke hverdags-opgaver, der kan være svære at få gjort Kerneopgaven er ikke, at opvasken bliver taget eller værelserne ryddet op. Kerneopgaven er læring og udvikling af selvstændighed og selvforvaltning. En pædagogisk værdi på AK handler om at opbygge fælles erfaringer og gode historier, vi deler med hinanden. Vi betragter den gode relation som et redskab, der giver os mulighed for at støtte den enkelte til at få udviklet sit potentiale og leve et liv med muligheder.

Udviklingsperspektiv

I et udviklingsorienteret perspektiv handler vores pædagogik om, at tilvejebringe muligheden for at borgerne kan se verden i et nyt lys og via dette bane vej for, at borgerne får et nyt syn på sig selv og andre. Vi arbejder i selvreflekterende teams, hvor den væsentligste opgave ligger i at undersøge og være kritisk overfor egen praksis: Hvad der virker og hvad der ikke virker er altid et centralt spørgsmål i vores pædagogiske tilgang til den enkelte borger. Refleksionen sætter den faglige udvikling i højsædet og bidrager til et bevidst og skærpet fokus på vores daglige pædagogiske praksis.