Udviklende støtte


AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor mennesker i §85 tilbud og botilbud efter § 107. Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med uddannelse, arbejde eller praktik. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en uddannelse eller anden beskæftigelse. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle mangler et stabilt netværk omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad og mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede.

Vi prøver altid at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, man kommer med og sammen få sat nogle mål og lavet en plan for hvordan, disse mål bedst opnås. Vi samarbejder med beboernes sagsbehandlere om, at få lavet nogle relevante handleplans mål og løbende få fulgt op på disse, så målene hele tiden matcher beboernes udvikling.