Udviklende støtte


AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor mennesker i §85 tilbud og i efterværn, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte i en kortere eller længere periode af deres liv. Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller et arbejde. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en uddannelse eller anden beskæftigelse. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad og mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede.

Vi prøver altid at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, man kommer med og sammen få sat nogle mål og lavet en plan for hvordan, disse mål bedst opnås. Vi samarbejder med beboernes sagsbehandlere om, at få lavet nogle relevante handleplans mål og løbende få fulgt op på disse, så målene hele tiden matcher beboernes udvikling.

Ideen bag


AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor mennesker i §85 tilbud og i efterværn, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte i en kortere eller længere periode af deres liv. Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse, en videregående uddannelse eller et arbejde. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en uddannelse eller anden beskæftigelse. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad og mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede.

Vi prøver altid at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, man kommer med og sammen få sat nogle mål og lavet en plan for hvordan, disse mål bedst opnås. Vi samarbejder med beboernes sagsbehandlere om, at få lavet nogle relevante handleplans mål og løbende få fulgt op på disse, så målene hele tiden matcher beboernes udvikling.

VORES ADRESSE


Opholdsstedet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95a
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 28142702

Opholdsstedet Hyblerne

Nordre Strandvej 95
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 49708636