Om AktivKollegiet


AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Vi er et frugtbart sted og tryghedsskabende der giver mod og tro på vækst.  Her bor unge mennesker fra 18 til 35 år. Vi er godkendt efter §85 (støtte i egen bolig), §107 (botilbud) og §103 (beskyttet beskæftigelse).

Vores beboere er mennesker der har en kompleks psyko-social adfærd. Det er ofte mennesker med sammensatte problematikker og en eller flere diagnoser. Det er mennesker der bevæger sig i grænselandet mellem samfund, socialpædagogik og psykiatri. Mange af vores beboere har haft en del kontakt med det psykiatriske behandlingssystem.

Vores specialisering består i at vi er vedholdne, fleksible og dygtige til det tværsektorielle samarbejde på tværs af faggrænser. Vi samarbejder tæt med en række dygtige fagfolk.