Livsstilsbehandling for BED (tvangsoverspisning)

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle mennesker er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi det enkelte menneske som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken”, Søren Hertz.

Søren Hertz citat inkarnere det menneskesyn AktivKollegiet tager udgangspunkt i, i arbejdet med mennesker med BED (Tvangsoverspisning). AktivKollegiet er et tilbud til unge, hvis problemstillinger ligger i grænselandet mellem socialpædagogik og samfund, og derfor har brug for livsstilsbehandling i trygge rammer, udover den psykologiske eller psykiatriske behandling. Denne tilgang forstår vi som essentiel til patienter med BED (Tvangsoverspisning).

Tvangsoverspisning er en kompleks lidelse

Symptomer på tvangsoverspisning er episoder, hvor man indtager store mængder mad inden for et tidsafgrænset periode. Indtagelsen af maden foregår uden man er fysisk sulten og indtil man er ubehagelig overmæt. Ofte vil episoderne af overspisning foregå alene, da man føler skam over de store mængder af mad. Efter overspisningen føler man ofte skyld og tristhed.

Mange overspisere er mellem 30 og 40 år og har som regel gået flere år med deres problem end andre spiseforstyrrede – ofte uden at vide, at der er tale om en spiseforstyrrelse.

Tvangsoverspisning har rødder i dybe følelsesmæssige problemstillinger

Episoder med overspisning udløses især af negative følelser som frustration, dårligt humør/tristhed, ensomhed, kedsomhed, ængstelse, usikkerhed og vrede. Og ikke mindst af en ubehagelig oplevelse af at blive afvist af andre, at føle sig udenfor eller blive mobbet – alt sammen noget, der rammer én på det i forvejen lave selvværd. Overspisningen fungerer som flugt fra de ubehagelige tanker og negative følelser. Maden bruges således som følelsesregulering og fokusforskydning, men også som erstatning for følelsesmæssige behov som kærlighed, omsorg, accept og tryghed, som man ellers ikke får opfyldt

Men meget hurtigt fyldes man af hjælpeløshed, selvbebrejdelse, selvkritik, skyld og skam – og overvægt – alt sammen noget, der er med til at vedligeholde det lave selvværd. Man har en oplevelse af mangel på kontrol, man føler sig afmægtig og afhængig.

Vi benytter en metode vi kalder; DDV – Det Der Virker

Vores erfaring med tvangsoverspisning og andre spiseforstyrrelser, er at der er behov for en metodeudviklende tilgang, da problemstillingerne i sig selv er komplekse af natur. DDV betyder blandt andet, at vi ofte må opfinde den vej vi går på, i et tæt samarbejde med fagfolk som har andre fagligheder end vores. Metodisk åbenhed kan være forudsætningen for, at vores beboere rent faktisk kan få et bedre liv med de problemstillinger, de nu engang har. Vi kæmper sammen fagligt for at det kan lykkes. Og vi kæmper for at beboernes livskvalitet, skal blive så god som overhovedet muligt.

Vores relation til beboerne, finder sit afsæt i den enkeltes særlige måde at leve med sine udfordringer på. Vi anerkender at dét, der virker for den ene, ikke nødvendigvis virker for en anden. DDV er en værktøjskasse af metoder, der kan tilpasses beboerens behov på et hvert tidspunkt i udviklingsprocessen.

AktivKollegiet tilbyder ”Livsstils behandling” og et trygt fællesskab

På AktivKollegiet forsøger vi, sammen med beboeren, at skabe en større forståelse for den selvskadende adfærd. Vi støtter og guider til at få kontrol over den selvskadende adfærd og vi inviterer til at tage et aktivt valg om at ændre på situationen.  For at nå dertil, hvor beboeren skal kunne være i stand til, at vælge den selvskadende adfærd fra, undersøger vi sammen hvilken funktion den selvskadende adfærd tjener dem i deres liv.

Derfor er det nødvendigt at kombinere den med livsstilsbehandling. Målet med den integrerede behandling er at mindske antallet af overspisningsepisoder, at mindske overvægten, at rette uhensigtsmæssige tanker om vægt, krop og udseende og at øge kendskabet til og opmærksomhed over for dem.

Til personalegruppen er der indlagt fast supervision mindst én gang om måneden. Supervisionen ift. en selvskadende adfærd bliver afholdt af dygtige psykologer og terapeuter, der hjælper med at skabe klarhed i en svær problematik og åbner op for nye muligheder og perspektiver ift. arbejde med beboeren. Supervisionen kvalitetssikrer vores arbejde og fastholder et højt fagligt niveau.

Vores fokus ligger i at lære mennesket at kende og for så vidt det er muligt, kigger vi bort fra sygdomme og diagnoser. Vi hjælper beboeren, der skader sig selv, med at finde sin grundkerne, da den svære tid har forstyrret selvbilledet. Vi fokuserer på hvordan de bliver rustet til at komme ud i verden og leve sit liv med visioner og drømme.

Anderledes løsninger for sårbare unge på Opholdsstedet Bustrup

Kender du en som ønsker hjælp med BED??

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Leder: Mette Bryndum
Telefon: 28 14 27 02

Livsstilsbehandling for BED (tvangsoverspisning)

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle mennesker er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi det enkelte menneske som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken”, Søren Hertz.

Tvangsoverspisning er en kompleks lidelse

Symptomer på tvangsoverspisning er episoder, hvor man indtager store mængder mad inden for et tidsafgrænset periode. Indtagelsen af maden foregår uden man er fysisk sulten og indtil man er ubehagelig overmæt. Ofte vil episoderne af overspisning foregå alene, da man føler skam over de store mængder af mad. Efter overspisningen føler man ofte skyld og tristhed.

Mange overspisere er mellem 30 og 40 år og har som regel gået flere år med deres problem end andre spiseforstyrrede – ofte uden at vide, at der er tale om en spiseforstyrrelse.

Tvangsoverspisning har rødder i dybe følelsesmæssige problemstillinger

Episoder med overspisning udløses især af negative følelser som frustration, dårligt humør/tristhed, ensomhed, kedsomhed, ængstelse, usikkerhed og vrede. Og ikke mindst af en ubehagelig oplevelse af at blive afvist af andre, at føle sig udenfor eller blive mobbet – alt sammen noget, der rammer én på det i forvejen lave selvværd. Overspisningen fungerer som flugt fra de ubehagelige tanker og negative følelser. Maden bruges således som følelsesregulering og fokusforskydning, men også som erstatning for følelsesmæssige behov som kærlighed, omsorg, accept og tryghed, som man ellers ikke får opfyldt

Men meget hurtigt fyldes man af hjælpeløshed, selvbebrejdelse, selvkritik, skyld og skam – og overvægt – alt sammen noget, der er med til at vedligeholde det lave selvværd. Man har en oplevelse af mangel på kontrol, man føler sig afmægtig og afhængig.

Vi benytter en metode vi kalder; DDV – Det Der Virker

Vores erfaring med tvangsoverspisning og andre spiseforstyrrelser, er at der er behov for en metodeudviklende tilgang, da problemstillingerne i sig selv er komplekse af natur. DDV betyder blandt andet, at vi ofte må opfinde den vej vi går på, i et tæt samarbejde med fagfolk som har andre fagligheder end vores. Metodisk åbenhed kan være forudsætningen for, at vores beboere rent faktisk kan få et bedre liv med de problemstillinger, de nu engang har. Vi kæmper sammen fagligt for at det kan lykkes. Og vi kæmper for at beboernes livskvalitet, skal blive så god som overhovedet muligt.

Vores relation til beboerne, finder sit afsæt i den enkeltes særlige måde at leve med sine udfordringer på. Vi anerkender at dét, der virker for den ene, ikke nødvendigvis virker for en anden. DDV er en værktøjskasse af metoder, der kan tilpasses beboerens behov på et hvert tidspunkt i udviklingsprocessen.

Vi tilbyder ”Livsstilsbehandling” og et trygt fællesskab

På AktivKollegiet forsøger vi, sammen med beboeren, at skabe en større forståelse for den selvskadende adfærd. Vi støtter og guider til at få kontrol over den selvskadende adfærd og vi inviterer til at tage et aktivt valg om at ændre på situationen.  For at nå dertil, hvor beboeren skal kunne være i stand til, at vælge den selvskadende adfærd fra, undersøger vi sammen hvilken funktion den selvskadende adfærd tjener dem i deres liv.

Derfor er det nødvendigt at kombinere den med livsstilsbehandling. Målet med den integrerede behandling er at mindske antallet af overspisningsepisoder, at mindske overvægten, at rette uhensigtsmæssige tanker om vægt, krop og udseende og at øge kendskabet til og opmærksomhed over for dem.

Til personalegruppen er der indlagt fast supervision mindst én gang om måneden. Supervisionen ift. en selvskadende adfærd bliver afholdt af dygtige psykologer og terapeuter, der hjælper med at skabe klarhed i en svær problematik og åbner op for nye muligheder og perspektiver ift. arbejde med beboeren. Supervisionen kvalitetssikrer vores arbejde og fastholder et højt fagligt niveau.

Vores fokus ligger i at lære mennesket at kende og for så vidt det er muligt, kigger vi bort fra sygdomme og diagnoser. Vi hjælper beboeren, der skader sig selv, med at finde sin grundkerne, da den svære tid har forstyrret selvbilledet. Vi fokuserer på hvordan de bliver rustet til at komme ud i verden og leve sit liv med visioner og drømme.

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Leder: Katrine Blom
Telefon: 28 14 27 02