Mette Bryndum, Leder


Uddannelse og erfaring:

Lærer og 25 års ledelseserfaring. Har arbejdet som skoleleder af Hellebæk Friskole i Helsingør, Efterskole lærer og Friskolelærer, projektleder ved byggeri af 22 landsbyskoler  i Guine-Bissau, Skoleleder af Escola da Producao i Empada, Guine-Bissau. Har en efter- uddannelse i psykologiske og psykiatriske perspektiver fra Søren Hertz og Jørn Nielsen.

Min passion i livet:

Fra tidligt i mit liv har jeg været optaget af de store spørgsmål i verden, jeg har altid gerne ville gerne gøre en forskel. Som 7 årig var min drøm at drive et børnehjem i Indien, da jeg var teenager var jeg med til at bygge vindmøllen i Tvind.  I dag er jeg optaget af det der kan samle mennesker i større og mindre fællesskaber. Fællesskaber på tværs af de grænser der normalt adskiller folk. Med grænser mener jeg fag-grænser, kulturelle-grænser, alders-grænser, ide-grænser – ja kort sagt :  alle de grænser der adskiller os.

Jacob Møller, (barsels vikar) Daglig leder af AktivKollegiet


Uddannelse og erfaring:

Jacob har en BA i økonomi og matematik fra CBS i 2009. På trods af sin glæde ved matematik og økonomi, valgte Jacob at lægge sine kræfter i praksis- indsatser for bæredygtighed og økologi på især det sociale område og i forbindelse med beplantningsprojekter i både Afrika og Indien. Jacob har, i pauserne imellem sine internationale arbejdsopgaver, været tilknyttet forskellige arbejdsområder på Hellebæk de sidste 10 år. Han har været både pædagogisk medarbejder og leder på Hellebæks sommerskole igennem en årrække, Han har derudover bidraget til udviklingen af havens økologiske bæredygtigheds-profil.

Hans store kendskab og engagement i stedet betyder, at han er det oplaget valg til varetagelsen af ledelsesopgaven på AktivKollegiet imens Katrine (daglig leder) er på barsel.

Jacob siger om sig selv “Hvis jeg får lov at plante træer, så er jeg glad, så er alt godt!” og det gælder også i  overført betydning som dét, der gør, at han synes det er vigtigt og stimulerende at komme på arbejde som drivkraft for, at de gode motiverende frø bliver sat til de enkelte beboere-, medarbejdere- og fællesskabets forsatte udvikling og trivsel på AktivKollegiet i Hellebæk. Jacob har været tilknyttet Hellebæk siden 2008.

Katrine Blom Christensen ( barsel ) Daglig leder af AktivKollegiet


Uddannelse og erfaring:

Uddannet pædagog fra Odense Socialpædagogiske Seminarium. Med erfaring fra socialpsykiatrisk bosted, socialpædagogisk døgninstitution, vuggestue, daglig leder i et enkeltmandsprojekt og kommunalt kontaktpersonsarbejde. Katrine er igang med en Diplom i Ledelse fra Professionshøjskolen Metropol. Hun har været ansat på Aktivkollegiet siden 2014.