Anoreksi og andre spiseforstyrrelser 

Vores menneskesyn læner sig op af ned stående udsagn:

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle mennesker er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi det enkelte menneske som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken”, Søren Hertz.

Anoreksi er en lidelse der kræver, at vi som personale kan få øje på den ofte komplekse kontekst lidelsen er vokset ud af. For nogle kan anoreksien være en bevidst eller en ubevidst handling, i håbet om at kunne råbe omgivelserne op eller i værste fald fordi der er et inderligt ønske om at forsvinde væk. Den unge kan også have tilegnet sig Anoreksi ubevidst, hvor kroppen selv reagerer på noget som den unge længe har befundet sig- eller befinder sig midt i.

Anoreksi kan komme til udtryk på mere end en måde. Der kan gå lang tid inden man som nær relation eller som professionel omkring barnet eller den unge, opdager problemet og det kan være svært at tale om og handle på.

På AktivKollegiet rummer vi også atypiske spiseforstyrrelser som også forekommer. Vi tager et skridt ad gangen og har respekt for den svære situation som den unge står i.

Vi gør det tydeligt for den unge, at vi ser dem og hører deres råb om hjælp. Vi ved også, at det kan være svært for den unge, at tage i mod eller overgive sig til hjælpen, vi er derfor i processen sammen med den unge, når vejen ud af anoreksien skal findes. Vi er bevidste om at den unge ofte, via anoreksien, forsøger at flytte smerten fra et uhåndterbart sted til et sted hvor smerten kan mærkes rent fysisk. Anoreksien bliver her en løsning som virker bedøvende på de ting som foregår indeni.

For unge med anoreksi kan hverdagen være ekstra svær at få til at hænge sammen. Grundet fejlernæringen, eller den manglende næring er det svært at have overskud til, at agere i en hverdag hvor der kræves noget af en og hvor man bliver stillet til ansvar for eget liv.

På AktivKollegiet har vi gode og positive erfaringer fra arbejdet med spiseforstyrrede unge mennesker. Vi møder den unge hvor de er og skaber tillid til den unge – som vi mener er altafgørende for et godt forløb. Sammen med den unge tager vi ansvaret for, at situationen kan og skal vendes. Vi tænker alternativt og ud af boksen for at nå lige præcis denne unges behov. Vores mål er at få mulighed for at præsentere redskaber og integrere handlemuligheder for den unge. Vi forsøger sammen med mennesket, at skabe sammenhæng i det kaos, som Anoreksi ofte bringer med sig.

I flere tilfælde ser man, at unge mennesker med Anoreksi lider af en eller flere lidelser ud over anoreksien. Det hedder komorbiditet. Det er vigtigt at have for øje hvorvidt der er tale om komorbiditet hos den unge, idet der muligvis skal tages hensyn til den anden lidelse i arbejdsprocessen. Flere lidelser gør sagen mere kompleks og kræver mere struktureret planlægning af personalet.

Vi bruger mange ressourcer på regelmæssig supervision af forskellige dygtige fagfolk. Supervisionen bruger vi til at fastholde et højt fagligt niveau og dermed kvalitetssikre det arbejde vi laver med barnet eller den unge. Supervisionen er for os et nyttigt og uundværligt redskab, der åbner op for nye muligheder og perspektiver ift. arbejdet med børnene og de unge. Derudover supervision os et rum, til faglig sparring.

Vi har erfaring med at modtage unge med spiseforstyrrelser, direkte fra det psykiatriske hospital. Vi har erfaringer i at arbejde tæt sammen med forskellige psykiatriske afdelinger og udgående spiseteam. Når vi arbejder med spiseforstyrrede børn eller unge mennesker, er et godt og solidt tværprofessionelt samarbejde altafgørende, for et vellykket forløb, med henblik på en positiv udvikling.

Når den unge har haft et forløb på en psykiatrisk afdeling, ser de ofte sig selv som en patient der skal behandles. Denne identitets-forståelse arbejder vi os langsomt ind i. På AktivKollegiet er man et menneske som behøver hjælp til noget der er svært. Vi adskiller/ eksternaliserer anoreksien fra den unge, hvilket gør en stor forskel når man som individ skal frigøre sige fra en patientidentitet og derved skabe sig en ny identitet. Det har en stor betydning for en ungs adfærd, hvordan man opfattes af andre, da det er medvirkende til at producere et bestemt selvbillede.

Vores fokus ligger i at lære mennesket at kende og for så vidt det er muligt, kigger vi bort fra sygdomme og diagnoser. Vi hjælper beboeren, der skader sig selv, med at finde sin grundkerne, da den svære tid har forstyrret selvbilledet. Vi fokuserer på hvordan de bliver rustet til at komme ud i verden og leve sit liv med visioner og drømme.

Anderledes løsninger for sårbare unge på Opholdsstedet Bustrup

Kender du en som ønsker hjælp med Anoreksi??

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Leder: Katrine Blom
Telefon: 53 16 38 33

Anoreksi

Vores menneskesyn læner sig op af nedstående udsagn:

”Al adfærd er kommunikation. Det, vi umiddelbart kan få øje på som problemadfærd, er måder at kommunikere på. Det afgørende er, hvordan vi forstår og svarer på den form for kommunikation på den mest udviklingsfremmende måde. Nogle mennesker er whistleblowers, som med deres symptomer forsøger at gøre omverdenen opmærksom på, at der er noget i den samlede livssituation, der trænger til at blive markant anderledes. Hvis vi ikke forstår og tager vare på deres whistleblowing, så ser vi det enkelte menneske som problemet i stedet for som dem, der gør opmærksom på problemet. Så lader vi dem i stikken”, Søren Hertz.

Anoreksi er en lidelse der kræver, at vi som personale kan få øje på den ofte komplekse kontekst lidelsen er vokset ud af. For nogle kan anoreksien være en bevidst eller en ubevidst handling, i håbet om at kunne råbe omgivelserne op eller i værste fald fordi der er et inderligt ønske om at forsvinde væk. Den unge kan også have tilegnet sig Anoreksi ubevidst, hvor kroppen selv reagerer på noget som den unge længe har befundet sig- eller befinder sig midt i.

Anoreksi kan komme til udtryk på mere end en måde. Der kan gå lang tid inden man som nær relation eller som professionel omkring barnet eller den unge, opdager problemet og det kan være svært at tale om og handle på.

På AktivKollegiet rummer vi også atypiske spiseforstyrrelser som også forekommer. Vi tager et skridt ad gangen og har respekt for den svære situation som den unge står i.

Vi gør det tydeligt for den unge, at vi ser dem og hører deres råb om hjælp. Vi ved også, at det kan være svært for den unge, at tage i mod eller overgive sig til hjælpen, vi er derfor i processen sammen med den unge, når vejen ud af anoreksien skal findes. Vi er bevidste om at den unge ofte, via anoreksien, forsøger at flytte smerten fra et uhåndterbart sted til et sted hvor smerten kan mærkes rent fysisk. Anoreksien bliver her en løsning som virker bedøvende på de ting som foregår indeni.

For unge med anoreksi kan hverdagen være ekstra svær at få til at hænge sammen. Grundet fejlernæringen, eller den manglende næring er det svært at have overskud til, at agere i en hverdag hvor der kræves noget af en og hvor man bliver stillet til ansvar for eget liv.

På AktivKollegiet har vi gode og positive erfaringer fra arbejdet med spiseforstyrrede unge mennesker. Vi møder den unge hvor de er og skaber tillid til den unge – som vi mener er altafgørende for et godt forløb. Sammen med den unge tager vi ansvaret for, at situationen kan og skal vendes. Vi tænker alternativt og ud af boksen for at nå lige præcis denne unges behov. Vores mål er at få mulighed for at præsentere redskaber og integrere handlemuligheder for den unge. Vi forsøger sammen med mennesket, at skabe sammenhæng i det kaos, som Anoreksi ofte bringer med sig.

I flere tilfælde ser man, at unge mennesker med Anoreksi lider af en eller flere lidelser ud over anoreksien. Det hedder komorbiditet. Det er vigtigt at have for øje hvorvidt der er tale om komorbiditet hos den unge, idet der muligvis skal tages hensyn til den anden lidelse i arbejdsprocessen. Flere lidelser gør sagen mere kompleks og kræver mere struktureret planlægning af personalet.

Vi bruger mange ressourcer på regelmæssig supervision af forskellige dygtige fagfolk. Supervisionen bruger vi til at fastholde et højt fagligt niveau og dermed kvalitetssikre det arbejde vi laver med barnet eller den unge. Supervisionen er for os et nyttigt og uundværligt redskab, der åbner op for nye muligheder og perspektiver ift. arbejdet med børnene og de unge. Derudover supervision os et rum, til faglig sparring.

Vi har erfaring med at modtage unge med spiseforstyrrelser, direkte fra det psykiatriske hospital. Vi har erfaringer i at arbejde tæt sammen med forskellige psykiatriske afdelinger og udgående spiseteam. Når vi arbejder med spiseforstyrrede børn eller unge mennesker, er et godt og solidt tværprofessionelt samarbejde altafgørende, for et vellykket forløb, med henblik på en positiv udvikling.

Når den unge har haft et forløb på en psykiatrisk afdeling, ser de ofte sig selv som en patient der skal behandles. Denne identitets-forståelse arbejder vi os langsomt ind i. På AktivKollegiet er man et menneske som behøver hjælp til noget der er svært. Vi adskiller/ eksternaliserer anoreksien fra den unge, hvilket gør en stor forskel når man som individ skal frigøre sige fra en patientidentitet og derved skabe sig en ny identitet. Det har en stor betydning for en ungs adfærd, hvordan man opfattes af andre, da det er medvirkende til at producere et bestemt selvbillede.

Vores fokus ligger i at lære mennesket at kende og for så vidt det er muligt, kigger vi bort fra sygdomme og diagnoser. Vi hjælper beboeren, der skader sig selv, med at finde sin grundkerne, da den svære tid har forstyrret selvbilledet. Vi fokuserer på hvordan de bliver rustet til at komme ud i verden og leve sit liv med visioner og drømme.

Anderledes løsninger for sårbare unge på Opholdsstedet Bustrup

Kender du en som ønsker hjælp med Anoreksi??

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Leder: Katrine Blom 
Telefon: 53 16 38 33