Vigtigt: vi er ved at opdatere vores hjemmeside, efter flere udviklinger i vores tilbud.

Ideen med AktivKollegiet Hellebæk


AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte.

Her bor unge mennesker i midlertidige botilbud jf. Serviceloven §107 og i §85 – §107 lignende tilbud på eget værelse, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte, i en kortere eller længere periode af deres liv. Beboerne kan være i gang med – eller ønske om at komme i gang med en uddannelse, eller have behov for beskæftigelsesfremmende tiltag. Det kan være behov for støtte til at blive fastholdt i en uddannelse eller i et praktikforløb på en arbejdsplads, eller fra begyndelsen afklare hvilken vej man skal gå. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig, og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad, mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede og mennesker som har brug for andre kost og livsstilsvaner. Til disse arbejder beboeren med måltidsstøtte og vejledning.

Aktivkollegiet Hellebæk har plads til alle.

AktivKollegiet ligger i Den Sociale Landsby

Bo på Aktivkollegiet med paragraf 85 støtte

Når man som ung kommer til Aktivkollegiet i et paragraf 85 tilbud, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en kontaktperson. Se punktet ‘Til dig der flytter ind’ i menuen, for mere information.

Fokus på uddannelse og beskæftigelse

På Aktivkollegiet, har vi fokus på beboerens ønsker for uddannelse og beskæftigelse, som en del af opholdet, uanset om du bor i egen bolig, med §85 støtte, eller du bor på en af vores midlertidige botilbudspladser, efter §107.

§107 lignende §85 tilbud og §107 botilbud

Der er 7 pladser godkendt som §107 lignende §85 tilbud, og 5 midlertidige botilbud jf. §107. Samt har vi mulighed for at etablere 2 pladser, til beskyttet beskæftigelse i henhold til §103.

Aktivkollegiet Hellebæk har plads til alle.

Ideen med AktivKollegiet

AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor unge mennesker i §85 tilbud og i efterværn, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte i en kortere eller længere periode af deres liv. Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad, mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede og mennesker som har brug for måltidsstøtte og vejledning.

Vi prøver altid at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, man kommer med og sammen få sat nogle mål og lavet en plan for hvordan, disse mål bedst opnås. Vi samarbejder med beboernes sagsbehandlere om, at få lavet nogle relevante handleplansmål og løbende få fulgt op på disse, så målene hele tiden matcher beboernes udvikling.

Vores Tilbud

Bolig med paragraf 85 støtte

Når man som ung kommer til Aktivkollegiet i et paragraf 85 tilbud, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en kontaktperson. Se punktet ‘Til dig der flytter ind’ i menuen, for mere information.

Vi har fastboende i tjenesteboliger

På mange måder er de medarbejdere der bor i tjensteboliger  på stedet bærende for, at vi kan lykkes med at danne et autentisk landsbymiljø omkring de borgere, der bor på AktivKollegiet af bio-psyko-socialpædagogiske årsager.

Livstilsbehandling mod tvangsoverspisning

AktivKollegiet tilbyder livsstilsbehandling til mennesker med BED (tvangsoverspisning), samt andre spiseforstyrrelser så som anoreksi