Aktivkollegiet i Hellebæk

En del af den sociale landsby

Kærlighed til den skæve arbejdsplads


Jeg har nu arbejdet på AktivKollegiet i Hellebæk i godt tre år. Inden da, arbejdede jeg på et bosted for mennesker med autisme og i en daginstitution. AktivKollegiet er den første arbejdsplads, jeg har erfaret, hvor inklusion er mere end blot en god intention. Jeg oplever, at jeg rent faktisk arbejder målrettet med inklusion hver dag. På AktivKollegiet er der ikke en fast ramme, hvor de mennesker vi arbejder med, skal passe ind i. Mit arbejde som pædagog, er, fortløbende at møde den unge, hvor den unge nu befinder sig i livet…

Selvbestemmelse og forbundethed


En inspiration for, hvordan vi på AktivKollegiet gerne vil forme vores sociale fællesskab, finder vi blandt andet hos individer, der bevæger sig i sværme. Sværme er koordinerede uden at være integrerede. De enkelte individer bevæger sig i forskellige retninger, med forskellig hastighed, i forskellige planer, men sværmen som helhed bevæger sig i samme retning, fremad. Den kan udvide sig og samle sig, formen kan skifte, den er stadig en sværm af selvbestemmende individer hvor alle kan gøre noget forskelligt, men samtidig bevæge sig samme sted hen.

Hvad er AktivKollegiet for dem der bor her


 ‘Min tryghed. Der er altid pædagoger og gode naboer’ – Sille

‘Vores hjem’ – Simon

‘Fællesskab. Her er altid noget man kan lave med andre’ – Natasha

‘Man kan altid få hjælp’ – Oliver

‘Jeg ved ikke hvor min datter havde været henne i dag, uden den hjælp hun har fået på Aktivkollegiet’ – Søren.
Far til Sissel der bor på AktivKollegiet. 

Ideen med AktivKollegiet Hellebæk


AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor unge mennesker i §85 tilbud og i efterværn, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte i en kortere eller længere periode af deres liv. Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad, mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede og mennesker som har brug for måltidsstøtte og vejledning.

Vi prøver altid at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, man kommer med og sammen få sat nogle mål og lavet en plan for hvordan, disse mål bedst opnås. Vi samarbejder med beboernes sagsbehandlere om, at få lavet nogle relevante handleplansmål og løbende få fulgt op på disse, så målene hele tiden matcher beboernes udvikling.

Aktivkollegiet Hellebæk har plads til alle.

VORES PJECE

KURSUS KALENDER 2020/21

KURSUS TILMELDING 2020/21


30/1-2020
Keld Fredens – “Natur og mental sundhed”

14/5-2020
Peter Berliner – “Socialresiliens, fællesskaber og frigørende pædagogik”

24/9-2020
Nora Bateson – “An ecology of food”  (Eating Disorders in Contextual Perspective)

Forår-2021
Søren Hertz – “Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet.”

VORES ADRESSE


Aktivkollegiet i Hellebæk
Nordre Strandvej 95a
3150 Hellebæk
info@hellebaek.dk
Tel: 28142702

VORES DOWNLOAD


Vores Godkendelse

 

Opholdsstedet Hyblerne

Nordre Strandvej 95 3150 Hellebæk info@hellebaek.dk Tel: 49708636