Ideen med AktivKollegiet Hellebæk


 

AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor unge mennesker i §85 tilbud og i Efterværn, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte i en kortere eller længere periode af deres liv. Beboerne kan være i gang med – eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad, mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede og mennesker som har brug for måltidsstøtte og vejledning.

Aktivkollegiet Hellebæk har plads til alle.

AktivKollegiet ligger i Den Sociale Landsby

Bolig med paragraf 85 støtte

Når man som ung kommer til Aktivkollegiet i et paragraf 85 tilbud, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en kontaktperson. Se punktet ‘Til dig der flytter ind’ i menuen, for mere information.

Vi har Sociale Viceværter på stedet

På mange måder er de medarbejdere der bor i tjensteboliger  på stedet bærende for, at vi kan lykkes med at danne et autentisk landsbymiljø omkring de borgere, der bor på AktivKollegiet af bio-psyko-socialpædagogiske årsager.Vi kalder dem Sociale viceværter.

Livstilsbehandling mod tvangsoverspisning

AktivKollegiet tilbyder livsstilsbehandling til mennesker med BED (tvangsoverspisning), samt andre spiseforstyrrelser så som anoreksi

VORES PJECE

KURSUS KALENDER

KURSUS TILMELDING 2020/21


30/1-2020
Keld Fredens – “Natur og mental sundhed”

14/5-2020
Peter Berliner – “Socialresiliens, fællesskaber og frigørende pædagogik” AFLYST

24/9-2020
Nora Bateson – “An ecology of food”  (Eating Disorders in Contextual Perspective)

4/3-2021
Søren Hertz – “Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet.”

Aktivkollegiet Hellebæk har plads til alle.

Ideen med AktivKollegiet

AktivKollegiet er et sted hvor mennesker kan få udviklende støtte. Her bor unge mennesker i §85 tilbud og i efterværn, men her bor også mennesker som af andre grunde har behov for støtte i en kortere eller længere periode af deres liv. Beboerne kan være i gang med- eller ønske at komme i gang med en ungdomsuddannelse. De kan have behov for støtte til at blive fastholdt i en ungdomsuddannelse eller anden beskæftigelse. Beboerne kan være uden, eller have et svagt netværk. Nogle har manglet stabile voksne omkring sig og har derfor brug for hjælp og støtte til at strukturere hverdagen, samt løse hverdagens konflikter. Her er plads til mennesker som har psykiatriske diagnoser i lettere grad, mennesker som er sent modne og/eller som er lettere mentalt retarderede og mennesker som har brug for måltidsstøtte og vejledning.

Vi prøver altid at tage udgangspunkt i de ønsker og drømme, man kommer med og sammen få sat nogle mål og lavet en plan for hvordan, disse mål bedst opnås. Vi samarbejder med beboernes sagsbehandlere om, at få lavet nogle relevante handleplansmål og løbende få fulgt op på disse, så målene hele tiden matcher beboernes udvikling.

Vores Tilbud

Bolig med paragraf 85 støtte

Når man som ung kommer til Aktivkollegiet i et paragraf 85 tilbud, får man sin egen bolig og man får tilknyttet en kontaktperson. Se punktet ‘Til dig der flytter ind’ i menuen, for mere information.

Vi har Sociale Viceværter på stedet

På mange måder er de medarbejdere der bor i tjensteboliger  på stedet bærende for, at vi kan lykkes med at danne et autentisk landsbymiljø omkring de borgere, der bor på AktivKollegiet af bio-psyko-socialpædagogiske årsager.Vi kalder dem Sociale viceværter.

Livstilsbehandling mod tvangsoverspisning

AktivKollegiet tilbyder livsstilsbehandling til mennesker med BED (tvangsoverspisning), samt andre spiseforstyrrelser så som anoreksi

VORES PJECE

Kursus Kalender

KURSUS TILMELDING 2020/21

30/1-2020
Keld Fredens – “Natur og mental sundhed”

14/5-2020
Peter Berliner – “Socialresiliens, fællesskaber og frigørende pædagogik” AFLYST

24/9-2020
Nora Bateson – “An ecology of food”  (Eating Disorders in Contextual Perspective)

Forår-2021
Søren Hertz – “Tid til at opløse et behandlingsbegreb knyttet så tæt til individet.”